V času drugih prireditev se na željo organizatorjev uTabla lahko uporabi za:
  • dinamičen kažipot (vhodi v dvorano, toalete, garderoba…),
  • informacije o vstopnini (cene vstopnic in prodajna mesta),
  • prikaz drugih vsebin po naročilu organizatorja posamezne prireditve.