Primer postavitve v podjetju v PC Komenda. V podjetju so želeli
večjo površino za prikaz informacij zato smo jim predlagali
postavitev dveh vzporednih zaslonov na katerih se izmenično
prikazujejo informacije.