V času drugih prireditev se na željo organizatorjev uTabla lahko uporabi za: